Fritid og kultur

Stordal har eit allsidig og mangfoldig kulturliv.

Her er aktivitetar innan musikk, dans, idrett, lag og foreiningar med ymse formål. Her bør finnast noko for ein kvar smak.

Musikk og dans: Skulekorps, hornmusikk, voksenkor, barnekor, gammaldans, musikkverkstad
Idrett og idrettsanlegg: Stordal Idrettslag femner om fotball, handball, hopp, langrenn, alpint, volleyball, tur og trim, barneidrett, svømming. Her er flotte arena for fotball, langrenn, hopp og alpint, i tillegg til ein stor aktivitetshall som har grendasal, klatrevegg, skytebane og plass til inneidrett. I tillegg kjem dei naturgitte arenaene som passar til fot- og skiturar.
Kino: Bygdekino ein gong i månaden

Sjå også informasjon under lag og organisasjonar.Dokument Lag og Organisasjonar
Dokument Kultur
Dokument Idrett
Dokument Friluftsliv
Dokument Kyrkje og religion
Dokument Musikk
Dokument Ungdom
Dokument Anna
Infoside  Stordalshallen

Andre tema

Tema  Om Stordal

Anna

Article  Årets turkommune
File  Presentasjon - Stordal vinnar av turkonkurransen!
File  Brosjyre - Stordalshallen 2005
File  Julehelsing frå Kulturkontoret
File  TRENINGS- OG ØVINGSTIDER VINTER 2006(1)[1]

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as