Datamessig oppbygging

Ei kort oppstilling av dei viktigaste datamessige elementa som Stordalsportalen er bygt opp på

 

Stordal, 9. august 2005

Emile van Gelderen, Ruth Janne Vinje, John Kr. Hjelle, Einar J. Hove
-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as