Stordalsportalen AS er stifta!


Innlagt den 27.02.2006

Stordalsportalen er no stifta og organisert som eit bygdeaksjeselskap.

Stiftelsesmøtet for Stordalsportalen AS vart halde i kommunestyresalen i Stordal laurdag 25. februar 2006.
52 enkeltpersonar, organisasjonar og bedrifter har teikna seg som aksjonærar i Stordalsportalen AS. Tilsaman representerer aksjonærane ei stor breidde innan Stordalssamfunnet.

I tillegg til aksjekapitalen har ei rekke givarar ytt direkte støtte til vidareutvikling av Stordalsportalen med til saman kr. 47.000,-. Styret takkar spesielt disse givarane for den gode støtta dette representerer.

Protokollen frå stiftelsesmøtet, med vedtekter og åpningsbalanse finn du her.

Anna

Avsnitt  Viktig melding
Avsnitt  Velkommen til Stordalsportalen!

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as