Stordal skogeigarlag

Stordal Skogeigarlag

Adresse

v/Harald Jøsvoll
6250 Stordal

Telefon

70278027 / 91530546

Om Stordal Skogeigarlag

Stordal Skogeigarlag vart stifta 5. februar 2002, og er tilslutta Skogeierforeninga nord. Stordal Skogeigarlag skal ivareta medlemane sine økonomiske og faglige interesser innan skog og utmarksnæringar i tradisjonelt skogbruk, samt utvikle nye produkt som kan føre til auka lønsemd i skogbruket.
Skogeigarlaget arbeider for å auke kunnskapsnivået mellom skogeigarane gjennom kursa til AKTIVT SKOGBRUK, sjå www.skogkurs.no .
Leiar i laget er: Harald Jøsvoll.

E-post

harald.josvollSPAMFILTER@adsl.no

Hjemmeside

www.stordalsportalen.no/stordal_skogeigarlag

Stordal skogeigarlag

Relaterte sider

Tema  Lag og Organisasjonar
Tema  Landbruksorganisasjonar

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as