Stordal Bondelag

Adresse

v/Torbjørn Hove
6250 Stordal

Telefon

70278133 / 95125581

Om Stordal Bondelag

Stordal bondelag vart stifta i 1891.
Laget arbeider for å styrke medlemmane sine forhold, og arbeider i forhold til arealforvalting og ressursforvalting. Driv organisasjonsarbeid for medlemmane som ei heilheitleg gruppe.
Arbeider for utvikling av landbruket i Stordal og for å legge forholda til rette for ein betre utnyttelse av ressursane på landbrukseigedommar. Skal profilere landbruket i Stordal på ein positiv måte overfor storsamfunnet.
Stordal bondelag arbeider for å bidra til bygdeutvikling i den grad vi som organisasjon har muligheit til dette.
Leiar i laget er: Torbjørn Hove.

Relaterte sider

Tema  Landbruksorganisasjonar
Tema  Lag og Organisasjonar

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as