Bygdekinoen

Adresse

Telefon

Om Bygdekinoen

Kino i Stordalshallen ca. ein gong i månaden. Sjå arrangementskalender eller heimeside for program.

Hjemmeside

www.filmweb.no

Relaterte sider

Tema  Lag og Organisasjonar
Tema  Kultur

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as