Startside

Velkomen til Stordal Elveeigarlag sine heimesider.

Sesongstart i Stordalselva 10. juni 2018.

Stordal Elveeigarlag har ikkje noko med sal av fiskekort eller bortleige av fiske å gjere. Dette har vore, og er framleis ei sak mellom den enkelte grunneigar og den som vil leige fiske. Storparten av utleiga skjer på sesongbasis, og same fiskarane tingar gjerne elv for ein ny sesong før dei avsluttar sesongen. Nokre stader kan ein likevel få kjøpe Fiskekort i avgrensa mengder.

Stordal Elveeigarlag har på denne nettsida lagt til rette for at ein kan finne fram til sonene og kven som er grunneigar på disse, samt oversikt over korvidt det er salg på fiskekort.

Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00 og 04.00 alle dagar i veka. Enkelte soner kan ha andre fredningsrutiner, t.d. helgefreding. Fisketida er frå 10. juni, til og med 25. august.
Etter medlemsmøte den 25.07.18 vart det vedtatt at sesongen skal vare ut den 17.08
og elva blir stengt for fiske etter laks og sjøørret, fom den 18.08

Laks teken på Øvrebustsona i Stordalselva ca. 1970. Fisken vog 19 kg. og vart teken av Lars Øvrebust (til høgre på bildet). Medhjelpar var Sverre Holtleite.


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as